PÅ‚yta "Way Out" to zarazem powrót po dÅ‚uższej przerwie jak i niewiadoma, jakie bÄ™dzie jej nastÄ™pstwo. Muzyka stanowi konktekst wraz z fotografiami doÅ‚Ä…czonymi w książeczce razem z pÅ‚ytÄ…. W czasach zdominowanych przez dostÄ™p do wszystkiego szybko i natychmiast wydawnictwo niszowe i niskonakÅ‚adowe w takiej formie jest anomaliÄ… i nie jest tak do koÅ„ca oczywste, jakÄ… niesie wiadomość. Zarówno w tytuÅ‚ach, muzyce jak i fotografiach jest wiele niejednoznacznoÅ›ci – ograniczenie nakÅ‚adu do 150 tÅ‚oczonych pÅ‚yt to ukÅ‚on dla tych sÅ‚uchaczy, którzy nadal preferujÄ… posiadanie namacalnego wydawnictwa stanowiÄ…cego z muzykÄ… caÅ‚oÅ›c a także zaproszenie do wejÅ›cia w ten muzyczny Å›wiat peÅ‚en niejednoznacznoÅ›ci i paradoksów.

 

 

Płyta dostępna w:

- sklepie internetowym Generator

- sklepie internetowym Ricochet Dream.

- w serwisie Bandcamp