Podobnie jak w lipcu, spotkaliƛmy się ponownie. Tym razem nagraliƛmy co nieco z naszych poczynaƄ.